درمان دندان درد شدید در بارداری، کودکان و بزرگسالان