روزهای حضـــور مسئول وام

یکشنبه ها و دوشنبه ها صبـــح                    چهارشنبه ها و پنجشنبه ها صبـــح

0001

 

مدارک مورد نیاز جهت اعتبارسنجی ضامن:

  • کپی شناسنامه و کارت ملی جدید 1 سری(کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد)

  • مدرک شغلیفیش حقوقی یا جواز کسب یا حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی و ...)

  • مدرک شغلی باید نشان دهد که شخص وام گیرنده شاغل و دارای منبع درآمــــد معتبر می باشد.

  • کارت ملی هوشمند ( کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت

  • انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام اقدام نمائید.)

 

توجـــــــه توجـــــــه

 

افرادی که چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی دارند به هیچ وجه نمی توانند وام بگیرند و یا بعنوان ضامن معرفی شوند.

 

***  برای ثبت نام جهت اعتبار سنجی حتماً حتماً نیاز به مدرک شغلی معتبرمی باشد، در غیر اینصورت نمی توان در سامانه ثبت نام نمود.

 

 کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام یا بعنوان ضامن اقدام نمائید.

 

***  خانم های خانه دار و دانشجویان که دارای مدرک شغلی معتبر(فیش حقوقی یا جواز کسب یا حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی و ...) نمی باشند، نمی توانند وام بگیرند و باید فرد دیگری را که دارای مدرک معتبر است معرفی نمایند.

 

*** چک حتماً باید در حضور مسئول وام در کلینیک دندانپزشکی نوشته شود  در غیر اینصورت قابل قبول نخواهد بود. ***


مدارک مورد نیاز بعد از اعتبارسنجی جهت اخذ وام:

  • چک صیادی 

  • مبلغ 50000 تومان جهت افتتاح حساب

چک صیادی