روزهای حضـــور مسئول وام

یکشنبه ها و دوشنبه ها صبــــح                    چهارشنبه ها و پنجشنبه ها صبــــح

0001

 

مدارک مورد نیاز جهت ضامن:

  • کپی شناسنامه و کارت ملی جدید 1 سری(کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد)

  • مدرک شغلی معتبر(فیش حقوقی یا جواز کسب یا حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی و ...)

  • ضامن برای بانک قرض الحسنه مهر ایران نیاز به مدرک شغلی معتبر دارد.

  • کارت ملی هوشمند ( کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت

  • انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام اقدام نمائید.)

 

توجـــــــه توجـــــــه

 

افرادی که چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی دارند به هیچ وجه نمی توانند وام بگیرند و یا بعنوان ضامن معرفی شوند.

 

 کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض  کارت انجام شده و رسید دریافت نموده

باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام یا بعنوان ضامن اقدام نمائید.

 

 

***  خانم های خانه دار و دانشجویان که دارای مدرک شغلی معتبر(فیش حقوقی یا جواز کسب یا حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی و ...) نمی باشند، نمی توانند بعنوان ضامن معرفی شوند و باید فرد دیگری را که دارای مدرک معتبر است را معرفی نمایند.

 

*** چک حتماً باید در حضور مسئول وام در کلینیک دندانپزشکی نوشته شود  در غیر اینصورت قابل قبول نخواهد بود. ***


نمونه چک صیادی سفته