روزهای حضـــور مسئول وام

یکشنبه ها و دوشنبه ها صبـــح                    چهارشنبه ها و پنجشنبه ها صبـــح

0001

 

مدارک مورد نیاز جهت وام گیرنده:

  • کپی شناسنامه و کارت ملی جدید 2 سری(کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد)

  • مبلغ 100000 تومان جهت افتتاح حساب

  • گواهی پایان خدمت یا معافیت برای افراد زیر50سال

  • وام گیرنده برای بانک قرض الحسنه مهر ایران نیاز به مدرک شغلی ندارد.

  • کارت ملی هوشمند ( کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت

  • انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام اقدام نمائید.)

 

توجـــــــه توجـــــــه

 

افرادی که چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی دارند به هیچ وجه نمی توانند وام بگیرند و یا بعنوان ضامن معرفی شوند.

 

* وام گیرنده نیاز به چک یا سفته ندارد و فقط باید پشت چک ضامن را امضاء نماید. *

 

 کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام یا بعنوان ضامن اقدام نمائید.

 

***  خانم های خانه دار و دانشجویان،که مدرک شغلی ندارند نیز می توانند از این وام استفاده نمایند.