روزهای حضـــور مسئول وام

یکشنبه ها و دوشنبه ها صبـــح                    چهارشنبه ها و پنجشنبه ها صبـــح

0001

 

*** قابل توجه بیماران محترم***

تذکر :

شخص وام گیرنده قبل از اقدام به تشکیل پرونده داخل کلینیک، باید حتما در یکی از شعب بانک مهر ایران حساب قبلی داشته باشد یا اینکه افتتاح حساب را انجام دهد. 

 

مدارک مورد نیاز وام گیرنده جهت ارائه به کلینیک و ارسال به بانک:

  • کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی جدید 1 سری(کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد)

  • مبلغ 50000 تومان جهت ضمیمه به پرونده و ارسال به بانک

  • وام گیرنده برای بانک قرض الحسنه مهر ایران نیاز به مدرک شغلی ندارد .

  • در صورت شاغل بودن پرینت 3 ماهه آخر حساب

  • کارت ملی هوشمند ( کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت

  • انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام اقدام نمائید.)

 

توجـــــــه توجـــــــه

 

*افرادی که چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی دارند به هیچ وجه نمی توانند وام بگیرند و یا بعنوان ضامن معرفی شوند.*

*وام گیرنده نیاز به چک یا سفته ندارد و فقط باید پشت چک ضامن را امضاء نماید.*

 *خانم های خانه دار و دانشجویان،که مدرک شغلی ندارند نیز می توانند از این وام استفاده نمایند.*

*حضور وام گیرنده و ضامن در یک روز برای تشکیل پرونده با هماهنگی قبلی بصورت تلفنی الزامیست.*