*** قابل توجه بیماران محترم***

ثبت نام و کلیه مراحل وام حتماً حتماً باید توسط مسئول وام در داخل کلینیک انجام شود،

در غیر اینصورت قابل قبول نخواهد بود.


 

ثبت نام وام قرض الحسنه        مدارک مورد نیاز وام گیرنده       مدارک مورد نیاز ضامن                                                                                          صفحه اصلی سایت